Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức chương trình “Mái ấm đồng nghiệp và Từ thiện” năm 2014

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức chương trình “Mái ấm đồng nghiệp và Từ thiện” năm 2014

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức chương trình “Mái ấm đồng nghiệp và Từ thiện” năm 2014

Thực hiện chương trình “Mái ấm đồng nghiệp và Từ thiện”, ngày 07 tháng 10 năm 2014, tại Hải Phòng, Đồng chí Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc đã đến thăm  trường hợp CBCNV – NLĐ thuộc Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực II có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc đã trao số tiền hỗ trợ trích từ nguồn Quỹ mái ấm đồng nghiệp năm 2014. Đây là một hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, khơi nguồn những nghĩa cử cao đẹp của CBCNV – NLĐ trong Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc.

Đồng chí Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc trao suất hỗ trợ từ quỹ “ Mái ấm đồng nghiệp và từ thiện” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.