Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc với chương trình “Mái ấm đồng nghiệp” năm 2015

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc với chương trình “Mái ấm đồng nghiệp” năm 2015

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc với chương trình “Mái ấm đồng nghiệp” năm 2015

Ngày 31 tháng 8 năm 2015, tại Hải Phòng, ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc đã đến thăm ông Đỗ Mạnh Hiệp – Hoa tiêu hàng hải bị tai nạn lao động và ông Trần Văn Khoa – Thuyền trưởng tàu hoa tiêu thuộc Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực II bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Tổng Giám đốc Mai Xuân Thắng đã trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm đồng nghiệp của Tổng Công ty và động viên ông Hiệp và ông Khoa yên tâm điều trị. Đây là một hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc khơi nguồn những nghĩa cử cao đẹp của CBVC – NLĐ trong Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc.

Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc hỏi thăm và động viên ông Đỗ Mạnh Hiệp

Ông Mai Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc đến thăm ông Trần Văn Khoa