Triển khai Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam

Triển khai Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam

Triển khai Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam

Triển khai Quyết định số 208, 209, 210, 211/QĐ-CHHVN ngày 23/2/2018 của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) cho 02 hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng, 02 hoa tiêu hạng nhất, 07 Hoa tiêu hàng hải hạng nhì, 02 hoa tiêu hàng hải hạng ba.

 

Ngày 02/4/2018 tại Trụ sở Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty, các Phó giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

1. Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB –LĐ thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam công bố các quyết định của Cục trưởng:

+ 02 GCNKNCMHTHH ngoại hạng và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Lê Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Hùng.

+ 02 GCNKNCMHTHH hạng Nhất và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Nhâm Tiến Dũng, Nguyễn Đức Hòa.

+ 07 GCNKNCMHTHH hạng Nhì và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho các Hoa tiêu hàng hải: Nhữ Đình Hiếu, Lê Anh Tuấn, Đinh Công Tuân, Tống Thế Cường, Hoàng Anh Đức, Đỗ Tiến Đạt.

+ 02 GCNKNCMHTHH hạng Ba và GCNVHĐHTHH được phép dẫn tàu trong vùng 1, trên tuyến dẫn tàu Hải Phòng cho Hoa tiêu hàng hải: Bùi Văn Hiệu , Hoàng Công Hưng.

2. Hoa tiêu hàng hải Nguyễn Đức Hòa thay mặt cho các Hoa tiêu hàng hải vinh dự được nhận GCNKNCMHTHH và Giấy chứng nhận VHĐHTHH phát biểu hứa với lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn HTHH bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

3. Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty chúc mừng 13 Hoa tiêu hàng hải được nhận giấy chứng nhận KNCMHTHH và Giấy CNVHĐHTHH và yêu cầu các hoa tiêu hàng hải tiếp tục học tập bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ bản thân đặc biệt là công tác tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để nâng cao uy tín của cá nhân cũng như của Công ty trong mắt khách hàng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà Kiều Thu Hà – Trưởng phòng TCCB –LĐ thừa ủy quyền của Cục trưởng CHHVN công bố các quyết định

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Công ty trao các Quyết định cho các Hoa tiêu hàng hải

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó giám đốc phát biểu tại Hội nghị