Văn bản pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Tệp văn bản: (Tải về)

Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (sau đây gọi chung là nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc là nhà thầu trong trường hợp tham gia đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật về đấu thầu); các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Tệp văn bản: (Tải về)

Nội quy cảng biển

Nội quy và các phụ lục về nội quy cảng biển

Nội quy cảng biển Hải Phòng: Tải về
Phụ lục Nội quy cảng biển Hải Phòng: Tải về
Nội quy cảng biển: Tải về
Phụ lục Nội quy cảng biển: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6

Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tệp văn bản: Tải về

Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định 147/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Tệp văn bản: Tải về

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu...

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về ban hành Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Tệp văn bản: Tải về

Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài, các cơ
quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển, vùng biển của Việt Nam.

Tệp văn bản: Tải về

Quyết định 524/QĐ-CHHVN công bố vùng đón trả hoa tiêu..vào rời cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng

Quyết định 524/QĐ-CHHVN Công bố Vùng đón trả hoa tiêu cho tàu thuyền có trọng tải lớn vào, rời Bến cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

Tệp văn bản: Tải về

Quyết định số 526/QĐ-CHHVN giao Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II cung cấp dịch vụ dẫn tàu ra vào cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng

Quyết định số 526/QĐ-CHHVN ngày 10/5/2018 về việc công bố và giao Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu ra, vào bến cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng

Tệp văn bản: Tải về

Thông báo số 206/CV-CTHTHHKVII về việc thông báo khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Thông báo số 206/CV-CTHTHHKVII ngày 11/5/2018 về việc thông báo khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Tệp văn bản: Tải về

Công văn số 8890/CT-TT&HT ngày 25/6/2018 của Cục thuế Hải Phòng

Công văn số 8890/CT-TT&HT ngày 25/6/2018 của Cục thuế Hải phòng về việc giải đáp chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ ngành hàng hải

Tệp văn bản: Tải về

Quyết định số 803/QĐ-CHHVN ngày 01/10/2012 về việc giao tuyến dẫn tàu cho Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Quyết định số 803/QĐ-CHHVN ngày 01/10/2012 về việc giao tuyến dẫn tàu cho Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực II

Tệp văn bản: Tải về

Quyết định số 1211/QĐ-CHHVN ngày 12/11/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao tuyến dẫn tàu

Quyết định số 1211/QĐ-CHHVN ngày 12/11/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về giao tuyến dẫn tàu Hải hà cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Tệp văn bản: Tải về

Quyết định số 548/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố tuyến dẫn tàu

Quyết định số 548/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Tệp văn bản: Tải về

Quy chế phối hợp về hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải TKV

Quy chế phối hợp về hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải TKV

Tệp văn bản: Tải về